Kurumsal
Değerler
uk

- İnsana Değer Vermek

bosluk

Çalışanlarımız şirketimizin temel varlığını oluşturmaktadır.

bosluk

- Güvenilirlik

bosluk

Güvenilirliğimiz şirketimizin geleceğidir.

bosluk

- Girişimcilik ve Yenilikçilik

bosluk

Güven Çelik Halat değişime ayak uydurmaktan ziyade, değişimi yönlendirmek için çaba harcar.

bosluk

- Kaliteye Odaklanmak

bosluk

Can güvenliği, Güven Çelik Halat’ın en temel ve öncelikli sorumluluğudur. İşin her basamağında, bu sorumluluk bilinciyle yüksek kalite standartları hedeflenir.

bosluk

- Müşteri Odaklılık

bosluk

Güven Çelik Halat firmasında her zaman müşteri ile empati kurulur, müşteriler dinlenir, anlaşılır çözüm üretilir ve kaliteli ve güvenli malzeme ile katma değer yaratılır.

bosluk

- Başarma Azmi

bosluk

Güven Çelik Halat firmasında tüm çalışanlar kazanmaya tam odaklanmış bir takımın motivasyonuyla oynamak için teşvik olunur..

bosluk

- Çevreye Saygı

bosluk

Güven Çelik Halat yaşadığımız bu dünyayı bizden sonraki nesillerden ödünç aldığımız bilinciyle hareket eder.