Pratik Bilgiler
Hasarlanma

İmal edilen halat ne kadar kaliteli olursa olsun halat ömrü;


a. Halatın özelliklerine
b. Kullanım yerine
c. Temasta olduğu veya birlikte çalıştığı ekipmanlara
d. Kullanım şekline bağlıdır.
Yukarıdaki etkenler yanında halatların servisten alınmasına neden olan veya halatın ömrüne etki eden faktörler aşağıda verilmiştir.


Bunlar;


a. Uygun olmayan halat kompozisyonu, tel kopma mukavemeti ve çapı
b. Uygun olmayan tel özellikleri (galvanizli-siyah)
c. Aşındırıcı engeller üzerinde çalıştırılmaları ve keskin köşeli yüklerin halata doğrudan temas ettirilerek kaldırılmaları,
d. Kullanım koşullarına uygun olmayan yağlama şekli
e. Uygun olmayan boyutlardaki tambur ve makaralar üzerinde çalışması,
f. Tambur üzerinde üst üste veya çaprazlama çalışması,
g. Hizalanmamış tambur ve makaralarda çalıştırılmaları,
h. Uygun olmayan yivli tambur ve makaralarda çalıştırılmaları,
i. Makaralardan dışarı atlaması,
j. Nem ve asitli ortam ile teması,
k. Uygun olmayan bağlantı parçaları kullanılması,
l. Ters dönmelerine müsaade edilmesi,
m. Yüksek sıcaklığa maruz kalması,
n. Gam yapması,
o. Uygun olmayan koşullarda halatların aşırı yükle yüklenmesi,
p. Demetler ve teller arasına giren aşındırıcı parçacıkların halatları zedelemesidir.

Bir halatı incelerken aşağıdaki hususların da mutlaka not edilmesi gereklidir;


a. Halat çapında küçülme,
b. İç ve dış tellerdeki aşınmalar,
c. Halatların adımı,
d. Tel ve demetlerde darbe izleri,
e. Kazıma izleri,
f. Korozyon,
g. Kırılmış teller ve bunların kırılış şekilleri.

Yukarıdaki hususlar çok iyi bir şekilde gözlenmeli ve bu hususta tecrübeye büyük önem verilmelidir. İncelemede mümkünse halatın takip ettiği yol sonuna kadar izlenmeli ve uygun olmayan hususlar tek tek ortadan kaldırılmalıdır.

bosluk

bosluk

bosluk