Pratik Bilgiler
Halat Montaj Bilgisi

-Halatlar kullanılacağı yere montajı esnasında makaradan yada roda dan açılırken , servis sonrası tekrar makaraya yada roda olarak sarılırken halatta sinir oluşmamasına ve dış etkenlerden dolayı halata herhangi bir zarar gelmemesine dikkat edilmelidir.

bosluk

-Eğer bir halat roda halinde ise onu açmak için ; zemin boyunca çember döndürme şeklinde açmalı yada zemine paralel dairesel dönme kabiliyeti olan sehpa üzerine yatırıp açmalıdır.Her ne metot ile açılır ise açılsın, halata kum çakıl ve sair sert cisimlerin yapışmamasına dikkat edilmemelidir.Aksi halde yapışan bu sert cisimler kullanımı esnasında halat makaralardan geçerken halata zarar verirler.

bosluk

-Halatın makaradan sıhhatli bir şekilde boşaltılabilmesi için tavsiye edilen bir başka metot ise ; makaranın merkez deliğinden bir demir çubuk yada borunun geçirilmesini müteakip makaranın bu vaziyette iki adet metal ayaklar üzerine oturtulması ile elde edilecek mekanizma ile açma metodudur.

bosluk

-Ağaç makaranın zemin yüzünde yuvarlanması yoluyla halat açma da kullanılmasında mahsur olmayan bir yöntem iken pratik ve verimli bir yöntem olmadığı test edilmiştir.

bosluk

-Hiçbir koşulda yerde yatan roda halindeki yada halka yapmış vaziyette makara üzerindeki halatı çekerek açmamalıdır.Çünkü bu şekilde çekerek açmaya çalıştığınız taktirde halattaki her bir halka çektiğiniz için halat içinde ayrı ayrı torsion (burulma,bükülme,dönme,sinir) oluşturacaktır.Her bir burulma / sinir de damarların adım boylarını değiştirecek ve dolayısıyla halatın adım boyu değişecektir.Aynı zamanda halatı oluşturan elementlerin birbirlerine olan nispi uzunluklar değişecek ve nihayette halat içindeki yük dağılımı değişecektir.Eğer bu çekerek açma işlemine gergin vaziyette devam ederseniz halattaki halkalar tamiri/tedavisi mümkün olmayan kink (kırılma,dolaşık) vaziyeti alacaktır. Üzerinde kinkler kırıklar olan bir halat ile çalışmak güvenli değildir ve kullanım dışı bırakılmalıdır.

bosluk

-Halatın kullanım yerine montajı esnasında uygulanacak en uygun metotlar sistemden sisteme değişebilir.Her koşulda amaç , öyle bir yöntem bulmalı ki (tabii ki bu arada maliyetler de her zaman göz önüne alınmalıdır) halatı montaj ederken halatta mümkün olan en az torsion oluşması ve aynı zamanda halatın diş etkenlerle olan temasından dolayı oluşabilecek zararın da minimize edilmesidir.Bazı makinelerde önce eski halatın kullanım dışına alındıktan sonra yeni halatın montajı tavsiye edilebilir.Bazen de , özellikle nispeten büyük olan makinelerde , yeni halatı eski halata tutturup çekmek suretiyle montaj uygun olabilir.Bir başka olasılık ise , halatın ince bir halat vasıtasıyla çekilerek sistem içinde servise alınmasıdır.Bu metot genellikle yeni ekipmanla uygulanılır.

bosluk

-Montaj madde 10 da ifade ettiğimiz yöntemlerden hangisi ile yapılırsa yapılsın , halatın öncelikle makinenin makaralarından mı geçerek yoksa ağaç makaradan direk olarak makinenin tamburuna aktarıldıktan sonra makinenin makaralarına yani sisteme montajının yapılacağı dikkatlice düşünülmesi gereken zorunlu/önemli bir husustur.Eğer halatın bir ucunda herhangi bir soket vs sonlandırma uygulaması var ise , önce boş olan ucu makara sistemine çekmekten başka yapacak bir yol yoktur. Çünkü eğer böyle bir halatı direk makinenin tamburuna sararsanız halatın sonlu ucunu makine makaralarından geçiremeyecek dolayısıyla hiçbir şekilde halatı sisteme monte edemeyeceksiniz.

bosluk

-Üretim sürecinde , tüm halatlar halatlama makinesi tarafından tercih edilen bir yöne doğru bükülerek tercihli bir büküm yönü kazandırılır.Müşteriye sevk edilirken halat bu yöne göre bükülür. Emin olunmalıdır ki , halat ağaç makaradan makinenin tamburuna aktarılırken/sarılırken o yöne doğru bükülecektir. Eğer makaradan tambura aktarım gerçekleştirirken , halat makaranın üstünden çıkıyorsa tamburun üst noktasından girmeli , makaranın altından çıkıyorsa tamburun altından girmelidir.Yani üste - üst , alta - alt olmalıdır.Eğer bu kurala katı bir şekilde uyulmaz ise halat ya makara tambur arasında dönmeye çalışacak ya da montaj sonrası kullanım esnasında tercihli bükülme yönünü geri kazanmak için sürekli gayret edecektir.Her iki durumda da , halatta yapısal bir kısım değişiklikler oluşabilir.

bosluk

-Halatın kullanım yerine montajı esnasında çekme işlemi için eğer eski halatı yada ince bir yardımcı halat kullanıyor isek , aradaki bağlantının tamamen güvenli olduğundan emin olmalıyız.Ayrıca ince halatın dönmeyeceğinden dolaşmayacağından emin olmak zorundayız.Bu tür durumlar için dönmeyen halatlar veya üç damarlı kendir özlü halatların kullanılması tavsiye edilebilir.Conventional yani genel amaçlı halatlar ile bu işlemi yapılmanız durumunda , en azından birbirine tutturulan halatların aynı yönlü olarak birleştirildiğinden emin olmalısınız. 

bosluk

Eğer yeni halatı makinenin üzerindeki eski halat ile çekecekseniz bunun için genellikle eski ve yeni halatların birer uçlarını birbirine kaynaklanır.Ancak bu yolla yapılan bir birleştirme sonucu eski halatta önceden sistem içinde çalışması sonucu oluşmuş sinirleri yeni halata transfer etme olasılığınız vardır.Netice itibariyle eski-yeni halatların birer uçlarının kaynaklanması yöntemiyle yapılan montaj esnasında yeni halat olası sinir twist transferinden dolayı ciddi bir şekilde hasar görebilir. Bu yöntemin kullanımının yüksek oranda problemli olduğunu gösteren başkaca sebepler de vardır.Şu bir gerçek ki eğer özel bir elektrot seçimi yapılıp ve kaynak bu özel elektrot ile yapıldıktan sonra birleşim noktası doğrusal çekme testine tabi tutulursa , sonuçlar kabul edilebilir olabilir.Fakat , katı kaynaklı bağlantı bölgesinin büyüklüğünden ötürü ,doğrusal çekme testinde kabul edilebilir neticeler veren bağlantı kaynağı , sisteme montajı esnasında makaralardan geçerken üzerinde oluşan muazzam bükülmeden dolayı baskıya dayanamayıp kırılabilir.

bosluk

Eğer ille de kaynaklama yöntemi kullanılacak ise , kablo çorabı kullanmak suretiyle bağlantının emniyeti artırılabilir. Halatların uçlarına halka yada zincir baklası şeklinde bağlantı parçaları kaynatmak suretiyle yapılan birleştirmelerle yapılan montaj işlemleri esnasında bağlantı noktasında dolayı çok az problem vukuu bulmuştur.Bu bağlantı yöntemi yeterli yük kaldırma kapasitesi sağlamakta , yeteri kadar esnek ve ayrıca eski halattaki olası sinirlerin twist yeni halata transferine de mani olmaktadır.

bosluk

Sadece kablo çorabı kullanarak da halatların uçları birbirlerine tutturulup montaj yapılabilir. Sadece kablo çorabı kullanıyorsanız , özellikle düz sarım halatlarda , nasıl ki bir anahtar somunu sıkarken bırakmadığı gibi aynen öyle de kablo çorabının da halatı bırakmayacağından emin olmalısınız. Eğer herhangi bir gevşeklik hissedilirse sürtünmeyi artırmak için ince film şeklinde materyaller halat yüzeyine sarılabilir.

bosluk

-Yükte iken montaj; çok katlı sarım yapılan tamburlarda kusursuz bir sarım gerçekleştirebilmek için montaj esnasında halata gerginlik sağlayıcı yük uygulamak önemlidir.Eğer ilk birkaç sıra sarım yükte gerili vaziyette sarılmadı ise , bu sarımlar çok gevşek sarılmış olabilir.Takip eden sarımlar kullanım esnasında yüke geldiği vakit alttaki gevşek sarımların içine doğru batacaklardır. Bu durum halata ciddi bir şekilde zarar verebilir.Bu şekilde batan bir halat sıkı vaziyette sıkışmış olabilir , ve öyle ki bu halatı tamburdan açarken / boşaltırken halatın sarım yönü beklenmedik şekilde aniden değişebilir.Yani açma yününde tambur hareket yaparken halat sıkıştığı yerden kurtulamadığı için tekrar sarma yönüne dönüp tambura sarılmaya başlayabilir.Siz yükü indirdiğinizi düşünürken aslında yük beklenmedik bir halde kaldırılmaktadır.

bosluk

Gerginlik yükü halatın minimum kopma yükünün %1 ile %2 si aralığında olmalıdır.Çoğu durumlarda , harici bir yük yardımıyla halatın tamamen normal bir şekilde sarmak suretiyle tamburdan boşaltma ve daha sonra tekrar tambura sarmak mümkün olabilir.Bazı durumlarda örneğin bir kule vincini yeni kurarken makine istenen maksimumu yüksekliğe ulaşmış değildir ve dolayısıyla az önce bahsettiğimiz metotla montaj mümkün değildir.Bu tür durumlarda halat montajı sırasında hala gerginlik yükü uygulanmalıdır.

bosluk

Ağaç makaranın flanşlarına basit bir enli tahta ile yada ağaç makaraya tutturulmuş bir disk ile frenleme yapmak suretiyle yeterli halat gerginliği elde edilebilir. Ancak hiçbir koşulda halatın bizzat kendi gövdesinin bir şekilde bir kısım aletlerle teması ettirilmesi sonucu bir sürtünme oluşturup bu sürtünme neticesi halatta ihtiyaç duyulan gerginliği oluşturmaya kalkmamalıdır.Böyle yapıldığı taktirde halatta oluşacak yapısal deformasyonların tamiri mümkün olmayabilir.

bosluk

-Halat montajı gerçekleştirildikten sonra , gerçek anlamda çalışmaya yani hakiki yüke halatı vurmadan önce bir süre hafif yükte birkaç defa yapacak olduğu sistematik hareketleri yapmalıdır.Bu sayede yeni halat hakiki çalışma ortamına alıştırılmış olur. Ne yazık ki pratikte çoğu zaman bu tavsiyenin tam tersi yapılmaktadır.Sıklıkla , halat montaj edildikten sonra emniyetli çalışma yükünü geçen aşırı yüklere maruz bırakarak test edilmektedir.